Most pomocy Ukrainie

CO ROBIMY?

Niestety wojna w Ukrainie wciąż trwa. Dotyka ona bezpośrednio ludzi zarówno w strefie walk, jak i poza nią. Zapasy żywności, środków higienicznych i lekarstw w wielu miejscach już się skończyły lub są na wyczerpaniu. Od wybuchu wojny odpowiadamy na te podstawowe potrzeby. Dzięki współpracy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy posiadającymi doświadczenie w masowym transporcie towarów do i na terenie samej Ukrainy organizujemy stały „most pomocy”.

JAK DZIAŁAMY?

  1. Za zebrane darowizny kupujemy bezpośrednio u producentów i w hurtowniach żywność, środki higieniczne i lekarstwa. Zakupione lub otrzymane w formie darowizny towary pakujemy od razu do ciężarówek i wysyłamy do organizacji pozarządowych i kościołów na terenie całej Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem terenów bezpośrednio objętych działaniami wojennymi. 
  2. Dodatkowo, dzięki szerokim możliwościom organizacji transportu do Ukrainy i na jej terenie, wspieramy w tym zakresie też inne organizacje pomocowe i kościoły z Polski i innych krajów. W Lublinie został uruchomiony magazyn przeładunkowy dla pomocy wysyłanej spoza Polski. Stąd ukraińskimi ciężarówkami dostarczamy pomoc do konkretnych lokalizacji na terenie Ukrainy.

Bardzo potrzebujemy wsparcia w tych działaniach!

Wspólnie możemy być mostem w niesieniu pomocy Ukrainie!

NASI PARTNERZY I DARCZYŃCY