Początek

Pomimo wielu oznak zbliżającej się wojny na Ukrainie, większość z nas nie dopuszczała do siebie myśli, że to może się wydarzyć.. Kiedy nagle wojna wybuchła, szybko zmobilizowały się mniejsze organizacje pozarządowe a także prywatne osoby, które spontanicznie zaczęły organizować pomoc uchodźcom. Na granicę zaczęła płynąć rzeka darów i osób chętnych do działania.

Niesiona pomoc często jednak zatrzymywała się na granicy, z powodu szumu informacyjnego i braku spójnego zarządzania sytuacją kryzysową po stronach polskiej i ukraińskiej, pozostawiając uchodźców z oblężonych miast bez odpowiedniego wsparcia humanitarnego. W drugim dniu tego chaosu kilku wolontariuszy przedostało się na ukraińską stronę by dostarczyć koce i ciepłą herbatę przemarzniętym kobietom z dziećmi.

Taki był początek naszego projektu niesienia pomocy, który z czasem rozrósł się dużo bardziej niż ktokolwiek z nas by przypuszczał…

Cel

Naszym celem jest przede wszystkim skuteczne skoordynowanie pomocy dla Ukrainy, tak, aby przebiec z sukcesem maraton wzajemnego pomagania – maraton, a nie sprint.

Cele projektu:

 1. Zaspokojenie podstawowych potrzeb osób przebywających po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w miejscowości Krościenko – Smolnica (zapewnienie ciepła oraz ochrony przed deszczem i śniegiem, dostarczenie pożywienia i wody, pomocy medycznej, informacji, etc.).
 2. Udrożnienie przepływu informacji i towarów pomiędzy Polską a Ukrainą w rejonie Krościenko – Smolnica oraz pomoc w usprawnieniu komunikacji pomiędzy lokalnymi władzami po obu stronach granicy. 
 3. Pomoc w opracowaniu planu szybkiego reagowania w sytuacjach eskalacji napięć w pasie przygranicznym.
 4. Pomoc przygranicznym miejscowościom w rejonie przejścia granicznego Krościenko – Smolnica, do których przybywa masa uchodźców wewnętrznych czekających na dalszy rozwój sytuacji.
 5. Utworzenie sieci pomocowej, która identyfikuje potrzeby i je zaspokaja poprzez:
  • budowanie relacji i bazy kontaktów z lokalnymi władzami i organizacjami,
  • budowanie bazy kontaktów z osobami działającymi pomocowo na Ukrainie,
  • ułatwienie kontaktu i usprawnienie komunikacji z organizacjami pomocowymi z Polski i z całego świata.
 6. Przekazywanie rzetelnych informacji dla organizacji pozarządowych i osób chętnych do niesienia pomocy na terenie Ukrainy.
 7. Stały kontakt, przepływ informacji oraz wymiana zasobów pomiędzy organizacjami i grupami działającymi w bliźniaczy sposób na pozostałych przejściach granicznych.
 8. Wspieranie projektu Sieć gościnności oraz mu podobnych poprzez udzielenie pomocy i zapewnienie tymczasowego noclegu dla uchodźców przechodzących przez granicę w Krościenko – Smolnica.
 9. Wspieranie projektu projektu Most Pomocowy Ukrainie oraz innych podobnych.

Do realizacji powyższych założeń potrzebne są przemyślane, dobrze zaplanowane i przede wszystkim skoordynowane działania w bardzo wielu obszarach.

Nasze działania

Na początku kupiliśmy kilka dużych namiotów oraz wyposażenie zaspokajające głód i zapewniające ochronę przed zimnem. W tym czasie na naszym przejściu granicznym znacznie zmniejszył się ruch, stąd przekierowaliśmy swoje zasoby i wolontariuszy na inne punkty, gdzie sytuacja była dużo gorsza. Obserwacja działań innych grup pomocowych pomogła nam opracować możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i strategię działań dla naszego punktu, żeby móc sprawnie i szybko reagować na potrzeby napływających tłumnie uchodźców.

Nawiązaliśmy stały kontakt z samorządem ukraińskiego miasteczka przygranicznego (Chyrów, 15 km od granicy), zacieśniając kooperację poprzez cykliczne spotkania z władzami. Podpisana przez nas Umowa o współpracy bardzo ułatwia nam przekraczanie granicy – m.in. nie musimy stać w długich kolejkach 🙂

Dodatkowo:

 • nawiązaliśmy współpracę z grupami z miejscowości Sambor i Ivanofrankowskv,
 • rozpoczęliśmy koordynację przekazywania na stronę ukraińską różnych form pomocy,
 • skorelowaliśmy aktywności z grupami działającymi w podobny sposób na innych przejściach, czego efektem było wspólne spotkanie w Jarosławiu, na którym wymieniliśmy się informacjami, kontaktami i zasobami,
 • nawiązaliśmy stały kontakt z władzami Ustrzyk Dolnych koordynującymi działania pomocowe blisko przejścia granicznego po stronie polskiej.

Każdego dnia zdobywamy nowych partnerów zarówno z ukraińskich, polskich jak i międzynarodowych organizacji. Żeby działać skutecznie musimy być elastyczni i zorganizowani, ponieważ sytuacja zmienia się dynamicznie, a potrzeby i kierunek działań ewoluują. Obecnie pracujemy nad połączeniem punktów pomocowych i zespoleniem ich działań. Slot tym samym staje się szczeliną, przez którą z jednej strony na drugą przechodzi najbardziej potrzebna pomoc. Kiedy konflikt na Ukrainie zakończy się, zgromadzone zasoby zostaną wykorzystane do bezpośredniej odbudowy kraju.

Aktualnie wynajęty przez nas budynek, 12 km od granicy, funkcjonuje jako magazyn, biuro oraz centrala dla wolontariuszy. Budujemy skuteczny zespół koordynujący złożony zarówno ze stałych pracowników jak i wolontariuszy polskich, ukraińskich i międzynarodowych.

W naszym sztabie:

 • przepakowywane są busy z pomocą humanitarną lub kierowane bezpośrednio do Chyrowa, gdzie organizujemy dalszy transport, który zabiera dary do konkretnych ukraińskich miejscowości,
 • we współpracy z Chyrowem zapewniamy nocleg dla kierowców, dzięki czemu mogą odpocząć, a także spauzować poruszanie się po Ukrainie w czasie godziny policyjnej,
 • za zebrane pieniądze kupujemy konkretne produkty potrzebne na Ukrainie, 
 • tworzymy bazę tymczasowych i stałych noclegów zarówno dla osób potrzebujących pomocy jak również pomagających.

Nasze działania możecie śledzić na profilu facebook oraz naszej stronie z aktualnościami.

TY TEŻ MOŻESZ POMÓC

Jak? 

 • poprzez wsparcie finansowe przeznaczone na pomoc i koordynowanie działań
 • możesz zaangażować się jako wolontariusz
 • możesz nawiązać współpracę jako organizacja, grupa pomagająca

Dziękujemy za wypełnienie formularza – im więcej mamy wspólnych informacji o sobie nawzajem, tym lepiej i sprawniej możemy pomagać 🙂

Wsparcie finansowe

Gutentor Simple Text

Lista potrzeb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wolontariat

Gutentor Simple Text

Firmy i Organizacje

Gutentor Simple Text

Pomoc medyczna

Gutentor Simple Text

Zespół

Nasza nazwa, Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych, oddaje przyświecającą nam wizję: tworzenia opartej na relacjach i podobnych wartościach sieci kolektywów, inicjatyw i organizacji, autonomicznych i aktywnie zaangażowanych w swoje otoczenie.

Od 30 lat wolontariusze Slotu “z patyka i sznurka” współtworzą SLOT Art Festival – największy w Polsce festiwal kultury alternatywnej. Odbywa się w gigantycznym pocysterskim pałacu w Lubiążu, gdzie trzeba zrobić wszystko – od okablowania budynku i dostarczenia prądu, przez organizację ponad 150 warsztatów i wykładów, aż po mycie toalet. Każdy daje to, co ma i co potrafi i dzieli się tym z innymi. Takich ochotników w ostatnich latach było ponad 1500. Idea lipcowego festiwalu jest również kultywowana cyklicznie, w ciągu roku, w formie weekendowych Slot Dni o charakterze lokalnym w największych polskich miastach. 

Slot Art Festival

Jeden z największych festiwali kultury alternatywnej w Polsce, to pięć dni wypełnionych dziesiątkami warsztatów, koncertów, imprez, projekcji filmowych i wykładów. To również coś daleko więcej – pięć dni wyjętych spod ogólnych praw wyścigu szczurów, walki i pośpiechu.

Filip Pasek – Koordynator projektu Slot na Granicy – od 97 roku zaangażowany w tworzenie Slot Art Festivalu  oraz innych lokalnych działań SLOT , członek rady festiwalu. Ukończył zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2009 roku wraz z żoną Agnieszką założyli pracownię kowalstwa artystycznego i metaloplastyki Kuźnia Skarbów, a w 2019 Fundację “Wykuci w Ogniu” starając się połączyć pracę zawodową z zaangażowaniem społecznym.

Ostatnie wpisy