Pomoc Ukrainie

Jeżeli SLOT jako sieć ludzi coś potrafi, to tworzyć infrastrukturę społeczną wspierającą szaloną kreatywność, radosną współpracę i wzajemne korzyści – czyli to, czego potrzeba, abyśmy wszyscy na obecności Ukraińców w Polsce zyskali. 

Slot na granic logo

Slot na granicy

POMOC DLA UCHODŹCÓW NA GRANICY


Slot na Granicy wspiera ukraińską stronę w bezpośredniej pomocy uchodźcom zanim trafią do Polski. Dbamy o zapewnienie pomocy humanitarnej ściśle według potrzeb zgłoszonych przez naszych ukraińskich partnerów.

Więcej o projekcie


ZAANGAŻUJ SIĘ

Slot DONBAS

POMOC W UKRAINIE


Nasze działania koncentrują się głównie na wsparciu dzieci oraz osób starszych zamieszkujących miejscowości przyfrontowe we wschodniej Ukrainie (Donbas obwód Doniecki), na obszarach dotkniętych działaniami wojennymi, Zapewniamy pomoc, dostarczając bezpośrednio do rąk potrzebujących m.in. leki, środki higieniczne, żywność, odzież, oraz pomoce edukacyjne, korzystając z własnych środków transportu i zasobów.

Współpracujemy z kościołami, z organizacjami wspierającymi rodziny poległych, z Wojskowym Korpusem Kapelanów, z ośrodkami dla osób uzależnionych

Więcej o projekcie


ZAANGAŻUJ SIĘ

Slotowa Sieć Gościnności logo

Slotowa sieć gościnności

POMOC DLA UCHODŹCÓW W POLSCE


Nasza sieć tworzy przestrzeń dla autentycznego spotkania uchodźców z witającymi ich w Polsce rodzinami oraz osobami wspierającymi nas finansowo. Budujemy mikro-modele asymilacji uchodźców na miarę maratonu, a nie sprintu.

Więcej o projekcie


ZAANGAŻUJ SIĘ

Projekt zakończyliśmy w 2023 roku

Most Pomocy logo

Most pomocy Ukrainie

POMOC W UKRAINIE


Dostarczamy bezpośrednią pomocy humanitarną do Ukrainy. Dzięki kontaktom z organizacjami pozarządowymi i kościołami dbamy o to, by pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Więcej o projekcie


ZAANGAŻUJ SIĘ

Projekt zakończyliśmy w 2023 roku


Aktualności