Logo stypendium Fundacji Integra im. Scilli Elworthy

Poszukiwane Osoby
do Stypendium im. Scilli Elworthy

Celem Stypendium im. Scilli Elworthy jest wsparcie osób uchodźczych w budowaniu ich samodzielności,
sprawczości i poczucia sensu, a szerzej – w budowaniu pokoju i współpracy ponad podziałami.

Kwota stypendium wynosi 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w okresie od maja do sierpnia 2022.
Stypendyści zobowiązują się do wykonywania 5 godzin miesięcznie pracy o charakterze społecznym lub twórczym.
Warunkiem otrzymania stypendium jest dołączenie do Slotowej Sieci Gościnności w Krakowie.

Poszukiwani stypendyści:

Koordynator_ka stypendium (1 osoba)

Poszukujemy osoby, która pomoże dostarczyć informacji i kontaktów potrzebnych do tego, żeby ciekawe pomysły stypendystów na sensowną pracę rozkwitły i przyniosły owoc.

Złota rączka (2 osoby)

Poszukujemy osób umiejących dokonywać drobnych napraw, malować mieszkania, skręcać meble i robić drobne remonty do utrzymania mieszkań wynajmowanych na potrzeby osób uchodźczych w Slotowej Sieci Gościnności.

Opieka nad dziećmi (3 osoby)

Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy z dziećmi, gotowych zorganizować cotygodniowe spotkania zaopiekować się nimi w trakcie spotkań i aby odciążyć matki.

Wsparcie psychologiczne (2 osoby)

Poszukujemy osób z wykształceniem psychologicznym lub socjalnym gotowych do udzielania wsparcia innym osobom uchodźczym.

Tłumacz_ka (1 osoba)

Poszukujemy osoby znającej w mowie i piśmie języki polski oraz ukraiński, gotowych tłumaczyć materiały komunikacyjne. Bonusem byłby język angielski.

Budowanie społeczności (3 osoby)

Poszukujemy osób gotowych do organizacji spotkań przy kawie, klubów książki, kręgów kobiet, itp.

Aktorzy komediowi (2 osoby) 

Poszukujemy aktorów komediowych z doświadczeniem w tworzeniu przedstawień kabaretowych, którzy w ramach swojego stypendium będą organizować comiesięczne spektakle w języku ukraińskim na temat komicznych i absurdalnych sytuacji spotkania międzykulturowego Polaków i Ukraińców.

Artysta_ka wizualny_a (2 osoby)

Poszukujemy osób tworzących sztukę wizualną (malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, intermedia, itp.), gotowych tworzyć w kontekście społeczności jaką jest Slotowa Sieć Gościnności i dzielić się z innymi swoją sztuką. Wymagane jest portfolio.

Dokumentalista_ka (1 osoba)

Poszukujemy osoby z umiejętnościami w zakresie filmowania i fotografowania w celu dokumentowania historii Slotowej Sieci Gościnności.

Badacz_ka (2 osoby)

Poszukujemy osób z umiejętnościami w zakresie prowadzenia ilościowych i jakościowych badań społecznych, zdolnych do prowadzenia ewaluacji rozwojowej projektów Slotowej Sieci Gościnności.

Jak mogę otrzymać stypendium?

Aby otrzymać stypendium należy wypełnić aplikację i pomyślnie przejść rekrutację. 
W formularzu aplikacyjnym zaznaczy, że zgłaszasz się do konkretnej roli i wpisz jej nazwę. 

Niezbędnym elementem aplikacji jest uzyskanie rekomendacji i podanie numeru kontaktowego
do przynajmniej jednej osoby, która może poręczyć za charakter osoby aplikującej oraz jej umiejętności
w zakresie pracy proponowanej przez osobę aplikującą jako podstawę otrzymania stypendium.