Uruchamiamy MOST POMOCY UKRAINIE


Niestety wojna w Ukrainie wciąż trwa. Dotyka ona bezpośrednio ludzi zarówno w strefie walk, jak i poza nią. Zapasy żywności, środków higienicznych i lekarstw w wielu miejscach już się skończyły lub są na wyczerpaniu. Od wybuchu wojny odpowiadamy na te podstawowe potrzeby. Dzięki współpracy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy posiadającymi doświadczenie w masowym transporcie towarów do i na terenie samej Ukrainy organizujemy stały „most pomocy”.